Vaikų priėmimas į Kauno m. ikimokyklines įstaigas: Statistinė informacija, 2015-03-30 duomenys
Seniūnija Amžiaus grupė
Mokslo metai

Įstaiga Amž. grupė Grupių sk. Vietų sk. Vaikų sk.
šiai dienai
Spec. poreikių vaikų sk.
šiai dienai
Laisvų
vietų sk.
Nepatekę vaikai Nepatekę į pageidaujamą įstaigą Laukiančių
vaikų sk.
Mokslo metai
Kauno 1-asis vaikų darželis darželio   20 20 0 0       2012-2013
Kauno 1-asis vaikų darželis darželio   20 20 1 0       2012-2013
Iš viso: Kauno 1-asis vaikų darželis
 
2
40
40
1
0
3
17
0
 
Kauno 6-asis lopšelis-darželis lopšelio   9 9 0 0       2012-2013
Kauno 6-asis lopšelis-darželis lopšelio   15 16 0 0       2012-2013
Kauno 6-asis lopšelis-darželis darželio   20 23 0 0       2012-2013
Kauno 6-asis lopšelis-darželis darželio   20 14 0 6       2012-2013
Iš viso: Kauno 6-asis lopšelis-darželis
 
4
64
62
0
6
0
22
0
 
Kauno Aleksandro Puškino gimnazija priešmokyklinė   25 0 0 25       2012-2013
Iš viso: Kauno Aleksandro Puškino gimnazija
 
1
25
0
0
25
0
0
0
 
Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas" lopšelio   15 15 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas" darželio   20 20 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas" darželio   20 21 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas" darželio   20 23 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas" darželio   19 20 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas" priešmokyklinė   20 18 0 0       2012-2013
Iš viso: Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas"
 
6
114
117
0
0
24
65
0
 
Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ lopšelio   15 16 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ lopšelio   15 16 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ darželio   20 18 0 2       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ darželio   20 12 0 8       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ darželio   20 20 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“ darželio   20 19 0 1       2012-2013
Iš viso: Kauno lopšelis-darželis „Atžalėlė“
 
6
110
101
0
11
1
35
0
 
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ lopšelio   15 24 2 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ darželio   20 22 1 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ darželio   20 22 3 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ darželio   20 22 3 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ priešmokyklinė   20 21 1 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“ priešmokyklinė   20 21 0 0       2012-2013
Iš viso: Kauno lopšelis-darželis „Klevelis“
 
6
115
132
10
0
0
29
0
 
Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ lopšelio   15 15 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ darželio   20 21 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ darželio   20 22 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ darželio   20 19 0 1       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ darželio   20 22 0 0       2012-2013
Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“ priešmokyklinė   20 0 0 20       2012-2013
Iš viso: Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“
 
6
115
99
0
21
4
28
0
 
Kauno vaikų darželis "Aviliukas" darželio   0 0 0 0       2012-2013
Kauno vaikų darželis "Aviliukas" darželio   0 0 0 0       2012-2013
Iš viso: Kauno vaikų darželis "Aviliukas"
 
2
0
0
0
0
2
3
0
 
Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ darželio   18 15 0 3       2012-2013
Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ darželio   18 18 0 0       2012-2013
Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ darželio   18 17 0 0       2012-2013
Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ priešmokyklinė   18 0 0 18       2012-2013
Iš viso: Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“
 
4
72
50
0
21
12
33
0
 
Kauno vaikų darželis „Žiogelis“ darželio   23 23 1 0       2012-2013
Kauno vaikų darželis „Žiogelis“ darželio   20 20 0 0       2012-2013
Iš viso: Kauno vaikų darželis „Žiogelis“
 
2
43
43
1
0
0
10
0
 
Iš viso: Centro seniūnija
 
39
698
644
12
84
46
240
0
 
Iš viso:
 
39
698
644
12
84
46
240
0
 
1