Vaikų priėmimas į Kauno m. ikimokyklines įstaigas: Informacija tėvams
Vaiko ID :
Vaiko pavardė :